Om mig

Det känns som att jag alltid sjungit i kör. Gossopran i domkyrkan i Visby tills jag var fjorton och det där efterlängtade målbrottet kom. Killarna som redan sjöng tenor slutade retas, när ”han, den förvuxne sopranen”, blev bas. I slutet på nian tyckte mina föräldrar det var dags att jag skulle sjunga i deras körer (brist på basar; the story of my life). Och många körer blev det på gymnasiet. Som flest sjöng jag i sex samtidigt, däribland sångsällskapet Nio Sångare. Jag älskade sällskapsformen och att sjunga. Så efter lumpen på Waxholm, när jag började studera kemi i Uppsala, sökte jag och kom in i Orphei Drängar. Där kunde historien slutat; ”nöjd manskorist, professor emeritus pensioneras från Uppsala universitet april 2054″. Men jag insåg att jag inte ville bli kemist och ODs sångpedagog Anders Andersson föreslog att om jag skulle ta ett sabbatsår så skulle jag göra det på en folkhögskola.

Varför inte, tänkte jag, sökte, och kom in på Vadstena fhsk 2006. Här fick jag sånglektioner och min pedagog Monica Thomasson puttade mig sakta men säkert bort från körsången. Så väl att jag 2008 kom in på Malmö musikhögskola och fick sjunga för Britta Johansson. Året efter sökte jag, men kom inte in på, Operaakademiet i Köpenhamn. Men jag hade bestämt mig. Jag skulle bli operasångare och det var på OA som sista rycket skulle ske. Så jag slängde ut datorn (för att kunna hålla repetitionsmoralen) och köpte inte en ny förrän jag ett år senare kom in.

OA är en samverkan mellan DKDM och Det Kongelige Teater i Köpenhamn så utbildningen sker på Operaen och man får tillfälle till praktik på stora scenen. Min röst utvecklades och sceniskt var detta min första utbildning. Det gick nog ganska bra med tanke på de priser jag fick och att jag i slutet av mitt andra år fick erbjudande av operachefen om ett solistkontrakt till efter examen året efter!

Inte nog med att jag har haft sån tur med ett röstfack som är ovanligt (det i sig öppnar dörrar) utan också träffat rätt lärare och haft så underbara klasskamrater under alla mina sju års sångutbildning som inspirerat och eldat på min utveckling. Sångarskolan är inte slut ännu, man måste lära sig nya roller och rösten ändras med åren, så det tursammaste är nog att min bästa klasskamrat fortfarande är med mig som påhejare, kollega och kritiker tillika fru och mor till mina barn.

Jag hoppas att jag får göra det här länge till och att Ni, min publik, vill lyssna, se och känna den klassiska musiken med mig. Tack för att Ni tagit mig så här långt!

Inbokade engagemang

PR – Premiär       RPR – Repremiär          K – Konsert

September 2017
1 September 19:00 
Sarastro, Trollflöjten – Oslo
6 September 19:00
Sarastro, Trollflöjten – Oslo
16 September 18:00
Sarastro, Trollflöjten Oslo
19 September 19:00 Sarastro, Trollflöjten Oslo
23 September 18:00
Sarastro, Trollflöjten – Oslo
29 September 19:00
Sarastro, Trollflöjten Oslo

Oktober 2017
20 oktober 18:00
Requiem, Verdi – Göteborgs symfoniorkester
21 oktober 15:00
Requiem, Verdi – Göteborgs symfoniorkester

November 2017
25 November 20:00
Sarastro, Trollflöjten – DKT

December 2017
2 December 20:00
Sarastro, Trollflöjten – DKT
7 December 20:00
Sarastro, Trollflöjten – DKT
12 December 20:00
Sarastro, Trollflöjten – DKT
20 December 20:00
Sarastro, Trollflöjten – DKT

Januari 2018
4 Januari 20:00 
Sarastro, Trollflöjten – DKT
10 Januari 20:00
Sarastro, Trollflöjten DKT
14 Januari 15:00 Dilfeng, Lulu DKT
16 Januari 20:00
Sarastro,  Trollflöjten – DKT
18 Januari 20:00
Dilfeng, Lulu DKT
19 Januari 20:00 Sarastro,  Trollflöjten – DKT
21 Januari 15:00
Dilfeng, Lulu DKT

Februari 2018
1 februari 19:30
Dilfeng, Lulu – DKT
4 februari 15:00
Dilfeng, Lulu DKT
7 februari 19:30 Dilfeng, Lulu – DKT

Mars 2018
1 mars 20:00 
Sarastro, Trollflöjten – DKT
24 mars 18:00
Sparafucile, Rigoletto – Malmö Opera
29 mars 19:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
31 mars 18:00
Sparafucile, Rigoletto Malmö Opera

April 2018
4 april 19:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
8 april 16:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
12 april 19:00
SparafucileRigoletto Malmö Opera
15 april 16:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
17 april 19:00
SparafucileRigoletto Malmö Opera
22 april 16:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
25 april 19:00
SparafucileRigoletto Malmö Opera
28 april 18:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera

Maj 2018
8 april 19:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
12 april 18:00
SparafucileRigoletto Malmö Opera
15 april 19:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera
19 april 18:00
SparafucileRigoletto Malmö Opera
29 april 19:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera

Juni 2018
1 Juni 19:00
SparafucileRigoletto – Malmö Opera